Yokey-Професионално производство на каучук, опазване на околната среда и интелигентно направено.Съсредоточете се върху прецизните части, услугите за производство от висок клас.(ROHS, REACH, PAHS, FDA, KTW, LFGB)

Какво е значението на немския тест за сертифициране на PAH?

Какво е значението на немския тест за сертифициране на PAH?

1. Обхват на откриване на PAH – потребителски продукти като електроника и двигатели:

1) Каучукови изделия

2) Пластмасови изделия

3) Автомобилни пластмаси

4) Гумени части – опаковъчни материали за храни

5) Играчки

6) Контейнерни материали и др

7) Други материали и др.

2. Въведение в ПАВ

Полицикличните ароматни въглеводороди са PAHs, което е английското съкращение на polycyclic aromatic

въглеводороди.Полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) са силно канцерогенни вещества.Германия има

издаде разпоредби, според които полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) са силно канцерогенни вещества.Електрически

инструменти, продавани в Германия, трябва да бъдат тествани, за да не съдържат прекомерни PAH, преди да могат да бъдат продадени на пазара.The

максималната допустима граница на общото количество PAHs е 10 mg / kg.

3. Понастоящем 16-те вида PAH, които обикновено се идентифицират, включват 16 вида подобни вещества:

1) Нафталин

2) Аценафтилен аценафтен

3) Аценафтен

4) флуорен

5) фенантрен

6) Антрацен

7) Флуорантен

8) Пирен

9) Бензо(а)антрацен

10) Хризен

11) Бензо(b)флуорантен

12) Бензо(к)флуорантен

13) Бензо(а)пирен

14) Индено(1,2,3-cd)пирен

15) Дибензо(a,h)антрацен

16) Бензо(g,hi)перилен

 

Ние доставяме продукти от гумени уплътнения, преминали тест за PAHs.

Изберете Ningbo Yokey Precision, е да изберете бъдете сигурни!

_S7A0853


Време на публикуване: 29 август 2022 г